Symphony of Silence

In struc

La sabide di sere su Radio Onde Furlane, Hadrianus us puarte intun viaç di sunôrs fra spiritualitât e sperimentazion. Varêso il fiât di vierzi chê puarte e restâ in scolte?